Urząd Gmina Wielgie

Odnośniki

Serwisy

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Menu

Treść strony

Regulamin konkursu na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy”-

DOŻYNKI GMINNE 2018

 

Organizatorzy

Wójt Gminy Wielgie

Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wielgie

 

Miejsce konkursu: Park w Wielgiem

Termin konkursu: 19 sierpnia (niedziela)

 

Cel konkursu:

  • kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowej dożynek,

  • rozbudzanie zainteresowań twórczością ludową,

  • prezentacja  bogactwa plonów wplecionych w wieniec dożynkowy.

 

Uczestnictwo: 

1.W konkursie mogą uczestniczyć wieńce dożynkowe przygotowane przez: sołectwa, Koła Gospodyń Wiejskich, OSP lub inną organizację bądź stowarzyszenie działające w danej wsi oraz osoby prywatne z terenu gminy Wielgie i zgłoszone do konkursu przez wykonawców lub ich przedstawicieli. 

2.Warunkiem uzyskania punktowanego (nominowanego do nagrody) miejsca w konkursie jest zgłoszenie się do konkursu do dnia 14 sierpnia 2018 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Wielgie lub w Ośrodku Kultury (Wielgie ul. Starowiejska 81) oraz złożenie „Karty uczestnictwa” stanowiącej załącznik niniejszego regulaminu.

3.Delegacje z wieńcami przyjeżdżają na miejsce konkursu w dniu 19.08.2018 r. na koszt własny. Wieńce powinny być dostarczone na godzinę przed rozpoczęciem uroczystości.

4.Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu konkursu.

5.Dodatkowo dwa wieńce (w kategorii tradycyjny i nowoczesny) zostaną wytypowane do konkursu powiatowego.

 

Komisja konkursowa:

1.Oceny wieńców dokona Komisja Konkursowa (co najmniej trzy osoby) powołana przez Organizatora.

2.Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

3. Komisja Konkursowa sporządzi protokół z oceny wieńców.

 

Kryteria oceny:

1. Oceniane będą prace nawiązujące formą do tradycyjnych wieńców dożynkowych jak i formy nowoczesne w jednej kategorii.

2. Wymiary: wysokość do 180 cm, szerokość w podstawie lub średnica obwodu na całej wysokości wieńca do 200cm.

3. Użycie jako podstawowych materiałów związanych ze świętem plonów, tj. kłosy zbóż, ziarna, słoma, warzywa, owoce, kwiaty, zioła  itp. (max 15 punktów).

4. Walory estetyczne: wykonanie, kompozycja, bryła, dobór barw, technika, bogactwo użytych materiałów (max. 15 punktów).

5. Ogólne wrażenie artystyczne (max 15 punktów).

6. Użycie materiałów plastikowych, styropianowych, sztucznych kwiatów, metalowych (10 punktów ujemnych).

Dopuszcza się w elementach konstrukcji metal. W elementach dekoracji: bibułę (wykluczona wstążka dekoracyjna), glinę, masę papierową itp. Widoczne wiązania dekoracji i innych elementów wieńca wykonane powinny być sznurkiem konopnym, dratwą, klejem naturalnym (dopuszcza się wikol).

 

Nagrody:

1. Organizatorzy przewidują nagrody oraz dyplomy.

2. Komisja Konkursowa przyzna I, II, III miejsce ,dwa wyróżnienia oraz nagrody za udział.

3. Nagrody zostaną wręczone na scenie, w dniu Dożynek (19 sierpnia 2018 r.), około godz. 1700.

 

Dodatkowe atrakcje:

W dniu dożynek odbędzie się otwarty konkurs na wieniec, który zdaniem publiczności okaże się najładniejszy. W tym celu uczestnicy Dożynek otrzymają specjalną kartę do głosowania i będą mogli wziąć udział w zabawie.

 

Ochrona danych osobowych:

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem konkursu przy zachowaniu zasad określonych w RODO.

 

Uwagi końcowe:

Biorący udział w konkursie potwierdzają, że wyrażają zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie i w pełni je akceptują.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

Więcej informacji na temat Konkursu udziela Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wielgie w Wielgiem ul. Starowiejska 81, tel. (54) 289 – 74 – 70; 796 703 086, e – mail kkwiecińska@okib.pl, mszczupacka@okib.pl lub w sekretariacie Urzędu Gminy tel. (54) 289 – 73 – 80.

 

ORGANIZATORZY

« wstecz

Dodatkowa treść

Banery

Kontakt

Urząd Gminy Wielgie

ul. Starowiejska 8, 87-603  Wielgie

Email: gmina@wielgie.pl

Telefon: (54) 289-73-80

Faks: (54)289-77-95

http://www.wielgie.pl
[obiekt mapy] Gmina Wielgie - Lokalizacja

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.