Urząd Gmina Wielgie

Odnośniki

Serwisy

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Menu

Treść strony

Zapraszamy do udziału w projekcie „Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości ALTERNATYWA”

Centrum Edukacji i Kultury Zenit we Włocławku rozpoczęło rekrutację i ogłasza nabór 50 kandydatów do udziału w projekcie Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości ALTERNATYWA

 

Projekt skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych, niepracujących powyżej 29 roku życia, zamieszkujących teren powiatu lipnowskiego

 

oraz zarejestrowani w Powiatowych Urzędach Pracy rolnicy (posiadający status osoby bezrobotnej), prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa (mogą ubiegać się o środki na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej)

 

W ramach projektu można otrzymać:

* dotację na uruchomienie działalności gospodarczej do 24 000 zł,

* szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,

* wsparcie mentora,

* doradztwo biznesowe,

* wsparcie pomostowe przez okres od 6 do 12 miesięcy po 600 zł/msc

 

 

Informacje i zapisy:

tel. 54 426-26-66, 512—093-522

w siedzibie Biura Projektu

Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości ALTERNATYWA”

ul. Młynarska 1A/3,

87 – 800 Włocławek

www.cezenit.pl

 

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII. Aktywni Na Rynku Pracy, Działanie 8.3 - Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.

1) Osoby powyżej 29 r. ż. rozumiane jako osoby, które ukończyły 30 r. ż. (łącznie z dniem 30-tych urodzin).

2) Osoby będące właścicielami lub posiadaczami samoistnymi/ zależnymi nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub osoby będące współmałżonkami tych osób, a także osoby będące domownikami, podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym z tytułu stałej pracy w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 2 ha przeliczeniowe, które są zarejestrowane jako bezrobotne.

 

Informacja o projekcie

« wstecz

Dodatkowa treść

Banery

Kontakt

Urząd Gminy Wielgie

ul. Starowiejska 8, 87-603  Wielgie

Email: gmina@wielgie.pl

Telefon: (54) 289-73-80

Faks: (54)289-77-95

http://www.wielgie.pl
[obiekt mapy] Gmina Wielgie - Lokalizacja

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.