Urząd Gmina Wielgie

Odnośniki

Serwisy

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Menu

Treść strony

Dofinansowanie utylizacji azbestu na 2017 rok

Informujemy mieszkańców gminy Wielgie o możliwości otrzymania 70% dotacji na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych bądź gospodarczych. Pozostałe 30% kosztów kwalifikowanych stanowić będzie udział właściciela nieruchomości. Wnioskodawcy zobligowani będą do wpłacenia 30% kosztów wg ceny ustalonej po rozstrzygnięciu przetargu lub zapytaniu ofertowym na realizację zadania „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielgie w 2017 roku”. Ustaloną kwotę, stanowiącą 30%, należało będzie uregulować w terminie określonym odrębnym pismem.

Prosimy wszystkich zainteresowanych o złożenie kompletu dokumentów* w Urzędzie Gminy w Wielgiem pokój nr 8 ( p. Agnieszka Orłowska-Olewińska, tel. 0-54 289-73-80 wew. 44 ) w terminie od 16.02.2017 r. do 10.03.2017 r.

Osoby, które zostaną objęte przedmiotową dotacją zobowiązane są do zaniechania działań związanych z demontażem do chwili wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu bądź zapytania ofertowego. Prace objęte dotacją mogą być wykonane wyłącznie przez wykonawcę wyłonionego w przetargu bądź zapytaniu ofertowym.

 

Komplet dokumentów zawiera:

- Wniosek o przyznanie dotacji ( dostępny w tutejszym urzędzie pokój nr 8 lub na stronie internetowej www.wielgie.pl )

- Harmonogram rzeczowo-finansowy ( druk dostępny w tutejszym urzędzie pokój nr 8 lub na stronie internetowej www.wielgie.pl )

- oświadczenie ( druk dostępny w tutejszym urzędzie pokój nr 8 lub na stronie internetowej www.wielgie.pl )

- Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych (ewentualnie pozwolenie na budowę, pozwolenie na rozbiórkę )w Starostwie Powiatowym w Lipnie

- Kserokopia aktu notarialnego

- „Formularz informacji przedstawiony przez wnioskodawcę” w przypadku osoby ubiegającej się o dotację na budynki inne niż mieszkalne ( tj. obory, stodoły, budynki inwentarskie, budynki usługowe itp. ) ( druk dostępny w tutejszym urzędzie pokój nr 8 lub na stronie internetowej www.wielgie.pl )

« wstecz

Dodatkowa treść

Banery

Kontakt

Urząd Gminy Wielgie

ul. Starowiejska 8, 87-603  Wielgie

Email: gmina@wielgie.pl

Telefon: (54) 289-73-80

Faks: (54)289-77-95

http://www.wielgie.pl
[obiekt mapy] Gmina Wielgie - Lokalizacja

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.