Urząd Gmina Wielgie

Odnośniki

Serwisy

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Menu

Treść strony

Załatwianie spraw w urzędzie

Wszczęcie postępowania w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej następuje z chwilą złożenia do siedziby Urzędu Gminy w Wielgiem, ul. Starowiejska 8, podania, wniosku lub z urzędu.

 

Podania i wnioski mogą być wnoszone: pisemnie, za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

 

Sprawy w Urzędzie Gminy Wielgie są załatwiane za pośrednictwem stanowisk pracowniczych przydzielonych do poszczególnych referatów urzędu. Każde ze stanowisk zajmuje się prowadzeniem określonej grupy spraw.

 

Karty usług publicznych

 

Przed złożeniem podania warto zapoznać się z informacjami zwartymi na Kartach usług publicznych, publikowanych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wielgiem. Na kartach zamieszczone są szczegółowe informacje na temat sposobu załatwiania poszczególnych spraw, m.in.: podstawy prawne, wymagane dokumenty, terminy, opłaty, kontakt z właściwym referatem . Jako załączniki do kart informacyjnych dostępne są też do pobrania i wydruku formularze, które umożliwiają złożenie podania czy wniosku.

PRZEJDŹ do listy  Kart Informacyjnych Mieszkańca

 

Załatwianie spraw drogą elektroniczną

Za pomocą systemów internetowych, takich jak:

- elektroniczna platforma usług administracji publicznej ePUAP2 - https://epuap.gov.pl,

- elektroniczna platforma Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG - https://prod.ceidg.gov.pl

- elektronicznego systemu gospodarowania odpadami  ESOG.PL - https://wielgie.esog.pl

- dedykowanej  elektronicznej  skrzynki podawczej e-Urząd - http://eurzad.mojregion.info

możliwe jest załatwienie elektronicznie kilkudziesięciu rodzajów spraw prowadzonych przez Urząd Gminy Wielgie .

W celu złożenia pisma lub wniosku przez internet konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP lub dedykowanej skrzynki podawczej na platformie e-Urząd:

ePUAP - https://epuap.gov.pl

e-Urząd - http://eurzad.mojregion.info

W  każdym przypadku chcąc załatwić sprawę całkowicie przez internet  konieczne jest  posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, lub darmowego profilu zaufanego utworzonego na platformie ePUAP2.

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy Wielgie

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronach:

- elektroniczna platforma usług administracji publicznej ePUAP2 - https://epuap.gov.pl,

- elektroniczna platforma Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG - https://prod.ceidg.gov.pl

- elektronicznego systemu gospodarowania odpadami  ESOG.PL - https://wielgie.esog.pl

- dedykowanej  elektronicznej  skrzynki podawczej e-Urząd - http://eurzad.mojregion.info

2. Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres: gmina@wielgie.pl. Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. 

3. Dostarczenie dokumentów w godzinach 7:30 – 15:30 do Sekretariatu Urzędu Gminy w Wielgiem, ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie: na następujących nośnikach danych:

Pamięć masowa USB 1.1 /2.0 /3.0

Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych Urzędu Gminy Wielgie 

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

Akceptowalne formaty załączników to:

DOC, RTF

ODS, ODT

XLS

CSV

TXT

GIF, TIF, BMP, JPG

PDF

ZIP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

 

Dodatkowa treść

Banery

Kontakt

Urząd Gminy Wielgie

ul. Starowiejska 8, 87-603  Wielgie

Email: gmina@wielgie.pl

Telefon: (54) 289-73-80

Faks: (54)289-77-95

http://www.wielgie.pl
[obiekt mapy] Gmina Wielgie - Lokalizacja

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.